Forumteatret Prisme

Forumteatret Prisme

Forumteater kursus forår 2017

KURSET ER FOR DIG DER
• Vil lære værktøjet at kende
• Bruge det på dit arbejde som underviser og facilitator
• Vil have sparring på dine læringspunkter i dit jokerarbejde
• Vil træne dit blik for kontekstualiseringen af forumspil
• Vil inspireres på at bruge teatralske benspænd i forumspil

Normalpris: 5000.- (inkl. moms.)
Pris for de sidste pladser: 4000,- (inkl. moms.)
For 7 dages undervisning!

Læs her

Unika mulighed for 3 dages turbo intro kursus.
Pris for 3 dages kursus 1500,- ( inkl. moms)
Læs her
Kommentar fra kursister og anmeldere om kursus og underviser.


HVAD KAN JEG BLIVE? –
på turné 13. November – 1. December 2017.

Kan bookes

Da HVAD KAN JEG BLIVE? skal på turné igen til November 2017.
I 3 sæsoner har den spillet den for fulde huse på Teatergrad/Teater Grob og turné rundt i landet. De unge havde optur og de voksne måber!!

Den forestilling er bare for vild!
Refleksion og inspiration over egne og andres valg – og fravalg.
Kontakt med eget ståsted, følelser og værdier.
Empati for andres situationer –  og trænet hjælpemuskel.
Både som UUvejlednings værktøj, som scenekunstnerisk oplevelse og som fællesskabsrum – er der sat fuld skrue på, og publikum får i den grad noget med hjem.

* * * *  Teateravisen.dk
“…Ingen tvivl om, at de unge går hjem med værdifuldt stof til eftertanke, og ’Hvad kan jeg blive?’ anbefales varmt til især de ældste folkeskoleklasser.”

“Det er kollektiv vejledning for fuld blæs.”  Folkeskolen.dk
UU-vejleder Giite Brun har anmeldt forestillingen for Folkeskolen.dk
….Det er både velkendt og overraskende, alvorligt og sjovt. Og ikke mindst imponerende, hvordan de forskellige karakterer tegnes skarpt op af de meget dygtige skuespillere.
Spørgsmålene, der stilles, kunne meget vel være stillet i en samtale på vejlederkontoret. Men det gør noget andet, at spørgsmål og mulige svar udfolder sig fysisk lige foran næsen på os. 

Argumenter for og imod de mange valg kastes i en anden seance op til skuespillerne, der giver dem krop og sjæl. Skal man vælge fornuftigt eller følge sin drøm? Hvad nu hvis man vælger forkert? Hvordan får man sine forældre til at lytte? Hvordan løser man en konflikt med den lærer, man har ”fucking lyst til at slå” …? Spørgsmålene er mange, og svarene gives naturligvis lige så lidt af Prisme som af vejlederne rundtomkring på landets vejlederkontorer. Men de bliver stillet, og de bliver delt i en form, der taler til de unge, som tvinges til at dele tanker og erfaringer med hinanden undervejs. Det er kollektiv vejledning for fuldt blæs.” Læs hele anmeldelsen her

Ulla Schärfe, Projektkoordinator, Boliggården Helsingør
” ***** Jeg giver 5 stjerner. Vi er alle måbende overfor den opmærksomhed og koncentration de unge udviste… i hele stive 3 timer!! Det siger mig noget om at I har ramt plet i forhold til at være realistiske og relevante i jeres manus.”

Kaspar Jolin. Linjeleder, Brøndby Produktionsskole “…Det skyldes i høj grad, at det hele vejen igennem foregik i øjenhøjde og var utroligt professionelt styret. Det gjorde, at vores elever med det samme blev tændte og engagerede sig, og derfor blev det også meget nemmere for de mere tilbageholdende elever at deltage i de interaktive scener og byde ind med forslag og ideer.….Eleverne har udtrykt meget begejstring over, hvad det interaktive, inddragelsen af dem selv og deres kammerater i forskellige scener og tableau’er har gjort for forståelsen af egen og andres livs og uddannelsessituation. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at dette forløb er med til at øge elevernes eget engagement i forhold til vejledning og afklaring med henblik på videre uddannelse……”

Tina Else Aabo. Lærer, Hanssted Skole
“……At skulle vælge sin fremtids uddannelse, eller i det hele taget at skulle træffe valg, er meget svært for mange unge. At se en forestilling, hvor voksne spiller teater, på overbevisende måde, om disse følelser, får de unge til at acceptere deres egne frustrationer……..Forumteaterets åbne, uhøjtidelige og ungdomsinddragende form inviterer til eftertanke hos de unge.” Ditte Normann Møller. Lærer 3 Falke Skolen “…Min oplevelse var, at det først var igennem arbejdet med forumteater og Prisme, at eleverne rigtig fik taget hul på problemstillingerne, og den dramatiske, legende, praktiske og debatterende form virker langt mere tilgængelig og i øjenhøjde med eleverne, end lange møder og forvirrende guides om uddannelsesmuligheder. Forestillingen er ikke bare underholdende, med dygtige, topmotiverede (og motiverende) skuespillere og spilleder, der formår at formidle deres særdeles nærværende og aktuelle budskaber, men også aldeles lærerig, da eleverne rives med og opfordres til at deltage i spillet, og således opstår en slags sekundær erfaring, hvor de lærer omkring livet og tager stilling til de dilemmaer, der opstår i forbindelse med at skulle vælge sin uddannelsesvej. Desuden behandles også andre vigtige emner som racisme, fordomme, forældrekonflikter, seksualitet og man kommer som publikum og deltager hele følelsesspektret igennem. En absolut anbefalelsesværdig og seværdig forestilling til unge mennesker og voksne.”

Anne Jensen. Lærer. Charlotteskolen.
“Den her forestilling rykker virklig! Den tager 100% udgangspunkt i de unges verden, med alt hvad det indebærer af valg og frustrationer. De engagerede skuespillere får virkelig på alle måder eleverne op af stolene ved at skabe et trygt og levende debatrum.”

Cathrine Lindvig. Helhedsplanen Det Spirer i Gadehavegård
“Tak for en fed og tanke(følelses)vækkende oplevelse for Gadehaveskolens 8. og 9. klasser. Jeg oplevede at eleverne i høj grad kunne identificere sig med de tre unges problemstillinger og dilemmaer og at det spejl I holdt op for publikum betød at vi engagerede os i at udfolde handlemuligheder og “for og imod” forskellige dele af udddannelsesvalget.
Jeg var glad for, at vi alle fik lov til at være aktive i seancens første akt “Shit happens” omend tidsbegrænsningen gjorde dilemma-kortene næsten overflødige. Den del som handlede om at smide hæmningerne, fordi det hele skulle gå så stærkt virkede på den anden side rigtigt godt.

Med de tre unge mennesker I portrætterede i stykket oplevede jeg, at vi fik præsenteret et super bredt og almenmenneskeligt udsnit af ungdommen, som alle havde en chance for at genkende udsnit af problemstillinger fra. Der blev ikke holdt igen med billeder på et hverdagsliv for de tre hovedpersoner og det fangede os alle, tror jeg.
De mange forskellige redskaber I brugte til at hjælpe publikum til at tage aktiv part i stykkets tredje og sidste akt var så forskellige og krævede forskellige grader af mod til at mange tog del i løjerne. Selv en elev, der startede ironisk distanceret til den scene hun skulle genspille endte med at være hjerteskærende frustreret og insisterende på at forældrene til den unge skulle sætte sig ned og lytte til hendes bekymringer omkring uddannelsesvalget.
Min kollega havde bedt eleverne om at spørge deres forældre, hvad de gerne ville være, da de var unge, som optakt til forestillingen og jeg vil tro at 2/3 af de unge havde fået snakket med en eller begge forældre. Jeg forstod på dem, da vi gik fra skolen, at de havde fået meget ud af de snakke de havde fået med forældrene. For mange var det første gang de snakkede med deres forældre om emnet, nogle blev opmærksomme på at de ikke vidste, hvad deres forældres jobs indebar (og fandt anledning til at spørge mere ind), andre igen kunne se en linje ml deres forældres ungdomsdrømme og nogle af de fritidsinteresser forældrene havde nu, selvom de var endt i helt andre jobs.
Havde lyst til at skrive det, fordi jeg selv sidder og bliver nysgerrig på, hvad der var sket, hvis jeg var trådt ind i Caseys eller Katrines roller og havde stillet dem det samme spørgsmål;)”

 

Forestillingen er refusionsgodkendt af Kunststyrelsen. Og støttet af:

Kunstfonden_LOGO_small_sort_baggrund   og  2.1_byvaaben_v2


AKTUELT

Demos & Kratia

Skal i have temadag om demokrati og sætte gang i debat om borgerlysten?
Mulighed for refusionstøtte og billettilskud til grupper.


Forestillingen egner sig til 14 +

****** 6 stjerner
Julia Hunt. Boligkontoret Danmark
“Forestillingen skaber et rum for at forstå demokrati og demokratiets historier på en anden og væsentligt sjovere måde, end hverken bøger eller film nogensinde kunne.”

Bjørn Rasmussen. Professor i drama og teater.
Norges Teknisk- Naturvidenskabelige Universitet.
“…….en lykkelig helhet med en workshop som videreførte engasjementet om et viktig tema med oss på en måte som angikk oss. En estetisk-pedagogisk mønsterpraksis med presis og erfaren gruppeledelse. Denne typen (sam)arbeid er en gave til nåtidens og fremtidens etiske og estetiske dannelsespraksis.”

* * * * 4 stjerner
Teateravisen.dk
“Begavet brugsteater. Forumteatret Prismes særlige koncept for debatteater er stærkt underholdende og vældig effektivt. Igennem teatrets dramatiserede og personificerede udgave af demokratiets historie får publikum masser af nyttig basisviden til de demokratiske dilemmaer, man efterfølgende selv skal tage stilling til og gennemspille…
..Birthe Blåbjerg Jakobsen er en forrygende debatdynamo, der med energisk komik og køligt overblik sætter gang i lattermuskler og tankeprocesser. Som umådelig kyndig leder af spillet koster hun rundt med publikum, mens hun guider os igennem det ene vanskelige valg efter det andet. Læs hele anmeldelsen

Forestillingen er refusionsgodkendt af Kunststyrelsen.
Og støttet af midler fra Folketingets Grundlovspulje.
f_100aaret_black_rgb


Kunstnere ud på jeres skole?

Hvis skoler vil have kunstnere ud og arbejde i dybden så er der hjælp at hente i Huskunstnerordningen under Statens Kunstfond. I 2016 var Prisme på besøg på 3 skoler med UUvejlednings projektet WAK THE LINE.
I efteråret 2015 var Prisme på besøg på  i Aalborg en hel måned for at arbejde på projekt ” R” om emnet ´respekt`.
Få inspiration til et huskunstnerprojekt her. Læs her

Huskunstner-projektet ” R” er støttet af  Kunstfonden_LOGO_small_sort_baggrund


YES YES but NO!

Læs her om Prismes forestilling der driller, provokerer og hylder Nord-møder-Syd -NGO-universet.
Spiller på Dansk Ungdoms Fællesråd i April – og kan bookes af jeres NGO i månederne rundt om.


Hvordan arbejder i med konflikter hos jer?

Midt i marts underviste Prisme underviserne fra Center for Konfliktløsning…
Temaet var dynamisering af facilitator rollen og rollespil. Fokus var brug af  krop, rum og tempo i læringsrummet. Desuden kom selve rammen vi arbejder med konflikthåndtering rundt omkring i landet under kritisk lup.
Forumteater vil mere end arbejde med konflikters umiddelbare epicenter – ofte bringes etiske og moralske dilemmaer til live når deltagerne skaber deres egne rollespil. De omkringliggende rammer- som er skabt af samfundet , traditioner og sproget vi bor i – er dimensioner der pludselig bliver tydelige når deltagerne på en dag med forumspil går i gang med at transformere indre dialoger til spil der sætter tingene lidt på spidsen.

Arbejder I med rollespil i jeres læringsrum?
Se kurset som Center for Konfliktløsning var på her, og ring til Prisme for at høre om et skræddersyet kursus til jer.

“Tusind tak for supergode -2 dage, med provokation, inspiration, refleksion og aktion. Selv om jeg allerede havde et lille kendskab til forumspillets mange muligheder og facetter, var det en fornøjelse at få mulighed for at gå i rolle, udforske egen indre konflikt/ dilemma, mærke hvordan mine følelser- ubevidste, viste eller ikke viste i den pågældende konfliktsituation –  ligefrem kan stå i kø for at blive opdaget og herefter – via rainbowmetoden blive bevidstgjort og efterbehandlet så der åbnes indsigt samtidig med at de bliver vurderet med henblik på at finde nye veje næste gang en lignende konfliktsituation opstår.

Fedt at lege, eksperimentere i deltage i rolle eller som observatør i medkursisternes eksternaliserede indre arbejde. Masser af AHA, nå ja, sådan og OK! Inspirerende undervisning og facilitering I giver jer af med
PS. To dage er da bare et minimum, når  det skal rykke !”

Undervisere ved Center for Konfliktløsning.


Kunst brugt i det boligsociale

Hvad er demokrati? For nogen en nødvendighed. For nogen et propaganda-slagord. For nogen det bedste alternativ. For nogen en styreform. For nogen en joke. For nogen en selvfølge. Hvordan udfolder vi en demokratisk samtale i disse år?

Får alle dialogformer træerne til at vokse ind i demokrati-himlen?

I samarbejde med Helhedsplanen 9220 Aalborg Øst, Helhedsplanen Charlottekvarteret og den urbane designgruppe Supertanker inviterede Prisme landets øvrige kulturpassionerede boligsociale aktører og udøvende kunstnere, til et gratis 3 dages hands on erfaringsdelings-seminar, om kunst brugt i skabelsen af et levende beboerdemokrati.Damerne Først

Hvad sker der når begge parter er kvinder? Hvem skal agere as a “gentle-woman” og holde døren?
Er det mor1 eller mor2 som skal føde børnene?
Kan man springe ud som lesbisk med begge ben stående på jorden?

Se billederne fra Prismes forumteaterscene “Damerne først” på Vela Bar i København. En forumteater scene om køn, identitet og stærk subkultur.
Se flere billeder her


Tag dig sammen!

Aalborg Øst - èn til én arbejde med unge. Jobtræning og attitudetræning.

Hvad skal der til for at en gruppe unge, hvis potentielle fremtid er at smadre en bydel og hærge deres eget liv, tager sig sammen?
I december 2013 var skuespiller Birthe Blåbjerg Jakobsen på arbejde i Helhedsplanen i 9220Aalborg Øst.
Sammen med en gruppe af føromtalte unge med udbryder tendenser, producerede hun, i samarbejde med 9220, en trailer som Superliga holdet Aab efterfølgende har haft med rundt på skoler for at tale om sundhed.
Læs om én til én træning for unge med udbryder tendenser. Her